استفاده از هوش هیجانی تبدیل شدن آن به نقش کلیدی در CISO

استفاده از هوش هیجانی تبدیل شدن آن به نقش کلیدی در CISO

استفاده از هوش هیجانی تبدیل شدن آن به نقش کلیدی در CISO

بر اساس مطالعات  جدید ، بر هوش هیجانی و سایر مهارت های مورد نیاز برای کار با ذینفعان مختلف ، ایجاد درخواست های  جدید از افسران ارشد امنیت اطلاعات (CISO) تاکید بسیاری شده است .
طبق گزارش ارائه دهنده امنیت سایبری F-Secure ، همراه با Omnisperience ، با استفاده از هوش هیجانی میتوانید سازمان خود را به درستی مدیریت نمایید .

به طور کلی نقش CISO فنی بود و در واقع مهارت های غیر فنی به عنوان دومین نقش اهمیت دارد.

بر اساس مصاحبه های دقیق انجام شده برای بهره گیری از  CISO و اعلام گزارش ،در ایالات متحده ، انگلستان و اروپا نشان می دهد که این ایده به سرعت منسوخ می شود.

دو سوم از مصاحبه شوندگان نقش مهم هوش هیجانی در کمک ، همدلی و مذاکره با افراد درون و خارج از سازمان خود دارد ، ابراز کرده اند .

و سه چهارم CISO های مصاحبه شده می گویند که نقش آنها از تمرکز روی ریسک شبکه به پوشش دادن همه جنبه های فناوری در حال حاضر تغییر یافته است.

این تغییرات بیشتر برای کسانی که در بخشهای بهداشت ، تولید و خرده فروشی کار می کنند مشهود است.

امروز انتظار می رود با استفاده از  CISO طیف گسترده ای از خطرات شناسایی و  و ریسک آنها را کاهش یابد  و سپس این اطلاعات استخراج شده (بدون در نظر گرفتن میزان فنی بودن آن) برای همه از هیئت مدیره و کارمندان شرکت گرفته تا متخصصان امنیت خارجی ، نهادهای نظارتی و حتی در زمان اجرای قانون منتقل شود .

تیم Orchard ، معاون اجرایی F-Secure ، در مورد مدیریت و شناسایی اطلاعات حیاتی می گوید.

تغییر جهت به سمت اعتماد بیشتر به مهارتهای “soft” سالها پیش آغاز شد. بر اساس گزارش های اعلام شده  CISO هایی که به طور فعالانه با افراد داخل و خارج از سازمان خود کار می کنند ، می توانند رهبران موفقی برای شرکت های خود باشند.

در میان یافته های دیگر ، دو سوم CISO های مصاحبه شده زمان قابل توجهی را با انجمن های خارجی مورد علاقه مانند بحث در میزگرد صرف می کنند

مقررات و حریم خصوصی به عنوان افزایش مسئولیت بیش از نیمی از CISO های مصاحبه شده تلقی می شود و 65 درصد آن را  برای تجارت خود حیاتی می دانند.

اشتراک گذاری این مقاله