انتشارات روزبه

کتاب امنیت زیرساخت مجازی سازی

کتاب اسپلانک و یوزکیس نویسی

کتاب آرک سایت و مقدمه ای بر SOC