نام دورهقیمت دورهمدت زمان دورهتاریخ برگزاریروزهای برگزاریپیش ثبت نام
CISSP ویژه۳.6۰۰.۰۰۰ تومان۵۰ ساعت
آمادگی آزمون SSCP۱.8۰۰.۰۰۰ تومان۳۰ ساعت
SANS SEC 511۲.85۰.۰۰۰ تومان5 روز
SANS SEC 5662.5۰۰.۰۰۰ تومان4 روز
SANS ICS 410۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان4 روز
SANS ICS 515۳.5۰۰.۰۰۰ تومان4 روز
SANS MGT 517۳.0۰۰.۰۰۰ تومان4 روز
PCI-DSS1.3۰۰.۰۰۰ تومان16 ساعت
SSCP1.600.000 تومان
+ Security1.200.000 تومان
Security pack( Security+ & CEH & System Sec) 3.600.000 تومان100 ساعت
SANS SEC 6602.900.000 تومان
SANS SEC 6422.900.000 تومان
SANS SEC 6172.700.000 تومان
SANS SEC 610۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
SANS SEC 599 3.800.000 تومان
SANS SEC 578۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
SANS SEC 5732.400.000 تومان
SANS SEC 5602.600.000 تومان
SANS SEC 5452.700.000 تومان
SANS SEC 5422.800.000 تومان
SANS SEC 530۳.0۰۰.۰۰۰ تومان
SANS SEC 5262.800.000 تومان
SANS SEC 5142.500.000 تومان
SANS SEC 5062.600.000 تومان
SANS SEC 5042.600.000 تومان
SANS SEC 5032.700.000 تومان
SANS SEC 5012.700.000 تومان
SANS SEC 4602.400.000 تومان
SANS FOR 5722.700.000 تومان
SANS FOR 5082.600.000 تومان
SANS DEV 5442.800.000 تومان
SANS DEV 5412.800.000 تومان
SANS DEV 5222.300.000 تومان
ITIL1.300.000 تومان
ISO270351.200.000 تومان
ISO270052.200.000 تومان
ISO27001(Lead Auditor)2.500.000 تومان
ISO27001(Implementation)1.400.000 تومان
ISO27001(Foundation)1.100.000 تومان
ISMS1.100.000 تومان
Cyber Security Framework Standard800.000 تومان
CSCU800.000 تومان
CRISC۳.4۰۰.۰۰۰ تومان
COBIT(Implementation)۳.0۰۰.۰۰۰ تومان
COBIT(Foundation)1.800.000 تومان
COBIT(For Risk,Security)2.800.000 تومان
CISSP سی ساعته معمول1.600.000 تومان
CISA2.300.000 تومان
CEH & Kali2.300.000 تومان4۰ ساعت
CEH1.600.000 تومان
Advanced Programming for pen test2.900.000 تومان
SOC(1,2,3)6.000.000 تومان
Splunk-1 (دوره مقدماتی)3.500.000 تومان
Splunk-2 (دوره پیشرفته)3.600.000 تومان
ArcSight(مقدماتی تا پیشرفته)6.000.000 تومان
Qradar(مقدماتی تا پیشرفته )9.000.000 تومان
Vmware Security3.000.000 تومان
CCSP2.300.000 تومان
CND1.900.000 تومان
CISM2.100.000 تومان
CySA+ (CSA+)2.000.000 تومان
PMP1.700.000 تومان
ECSA1.800.000 تومان
Reverse Engineering 3.500.000 تومان
ELK-13.500.000 تومان40 ساعت
ELK-23.000.000 تومان30 ساعت
SANS SEC 555+ELK
دفاع سایبری
5.000.000 تومان
دوره پایه امنیت اطلاعات وتست نفوذ (پک Security + and CEH)1.900.000 تومان
دوره تست نفوذ (پک CEH and ECSA)2.400.000 تومان
تست نفوذ موبایل (اندرویید)1.900.000 تومان
پک راه اندازی سیستم های مانیتورینگ ، تجمیع و تحلیل لاگ با نرم افزارهای Open source1.700.000 تومان
ک حرفه ای امنیت در لینوکس و راه اندازی فایروال در شبکه با نرم افزارهای Open source1.600.000 تومان
دوره تربیت نیروی متخصص جرم شناسی رایانه ای1.600.000 تومان
تست نفوذ بر اساس سرفصل های Offensive Security2.300.000 تومان
دوره تحلیل بد افزار و مهندسی معکوس2.800.000 تومان
EnCase2.900.000 تومان
CoreImpact3.500.000 تومان
Fortify6.000.000 تومان
TripWire5.200.000 تومان

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
adminتقویم آموزشی