یلدای 99 آکادمی روزبه

همه دعوتید

🎯یلدایتان شروعی برای موفقیت

🌹جشن یلدا با آکادمی روزبه 🎉🎊

✅مصاحبه با متخصصین حوزه امنیت
⚡بررسی حوادث سایبری روز جهان
📌بررسی نقشه راه امنیت
🛡️بیان روش شروع و مطالعه در امنیت از زبان دانشجویان
🏮مسابقه و جایزه شامل کوپن تخفیف دوره ها و جایزه نقدی

از ساعت ۲۲ شب