درباره آموزشگاه به قلم بنیانگذار آکادمی روزبه

 

از قدیم گفته اند آموزش عبادت است . واقعا چرا ؟

اگر از جنبه ها و سایر عقاید بنگرید، آموزش به نوعی از خود گذشتگی است . به نوعی در پوست کسی دیگر رفتن ، فهمیدن او و فهماندن آنطور که بفهمد.

این مستلزم سواد کافی ، مطالعه مستمر و تعامل کافی با دانشجو است .وقت گذاشتن و از مغز خود مایه گذاشتن است.. تعاملی که گاه لازم است روح او را بشناسی با او دوست شوی درکش کنی تا بتوانی قطعه ای از رنجی که در درک نکردن میکشد را درک کنی شاید راه حلی برایش یافتی

آموزش یک فداکاری است . خصوصا در دنیای حرفه ای، خصوصا امنیت اطلاعات . بسیاری از متخصصین هستند که با اینکه تخصص تامه را دارند حاضر به آموزش نیستند. الزاما طینت بد هم ندارد ولی حاضر نیستند وقتی که میتوانند برای آموزش خود بگذارند برای آموزش دیگری بگذارند. این را به عینه من که در تلاش برای جذب اساتید بوده ام دیده ام .

لذا باید قدر دان اساتیدی بود که هم اکنون از پروژه های خود دست میکشند و ساعتی در آموزشگاه حاضر میشوند تا مطلبی را بیاموزند  . بنده به نوبه خودم قدردان تک تک ایشان هستم چون آموزش در این فضای کنونی ایران یک فداکاری است و این اساتید به عینه درحال انجام مسوولیت اجتماعی خود هستند.

و اما چه شد که جمع متخصصان در آکادمی روزبه بهم پیوستند . این یک سفرنامه ایست که به وقت مقتضی خواهم نوشت اما بدانید از یک شب سرد زمستانی در ساعت 3 بامداد من و یک کانال تلگرامی بودیم که بنام آموزش روزبه نام نهاده شد تا اکنون که بیش از 20 استاد متبحر در کنار یکدیگر تحت مرامنامه مشخص در حال فعالیت و ارایه خدمات به سازمانها و افراد در اقصی نقاط کشور هستیم .راهی سخت بوده از حدود چهار سال، پیش ولی اندک اندک نتیجه حاصل شده است . در سال 99 چون هر سال، ما برتری هایی و محصولات جدیدی نسبت به سال قبل را ارایه خواهیم داد. این را  برای برتر بودن آموزش در ایران انجام میدهیم. برای اینکه ایرانی از جهان عقب نماند چون کاری که این  نظم نوین جهانی با ما در حال انجام است عادلانه نیست. پس شما هم همراه شوید.

روزبه نوروزی

بنیانگذار آکادمی آموزش روزبه

فروردین ماه 99 تهران

روشهای نوین آموزشی جایگاه خود را به روزشهای سابق داده به نحوی که با اجرای این روشها میتوان از بازدهی آموزش مطمین شد. ما در آکادمی روزبه با بکارگیری به روزترین روشهای آموزشی خودرا آماده میکنیم که آموزشهای کیفی ما هر روز بهتر شوند

هدف گذاری اولین شاخصه موفقیت است

مرحله بعد ترسیم نقشه راه است

اما از همه مهمتر تصمیم گیری است: آیا وقت آن نرسیده است که تصمیم بگیرید؟