صلاحیت گواهینامه CISSPمعادل گواهینامه سطح کارشناسی ارشد

صلاحیت گواهینامه CISSPمعادل گواهینامه سطح کارشناسی ارشد

صلاحیت گواهینامه CISSPمعادل گواهینامه سطح کارشناسی ارشد

 

 

صلاحیت گواهینامه CISSPمعادل گواهینامه سطح کارشناسی ارشد است .

 Information Security Security Professional (CISSP) یک مدرک تحصیلی معتبر برابر با درجه کارشناسی ارشد در سراسر اروپا است. آکادمی روزبه با فراهم سازی محیطی برای آموزش امنیت شبکه و دوره های مرتبط با این مدرک شرایط دریافت آن را برای شما فراهم کرده است .

این صلاحیت توسط NARIC UK ، آژانس ملی تعیین شده بریتانیا ارائه دهنده  اطلاعات و راهبردهای  تخصصی در مورد صلاحیت سطوح تخصصی  در سراسر جهان ، و همسان  با 7سطح چارچوب صلاحیت های تنظیم شده (RQF) است.

متخصصان امنیت سایبری میتوانند با استفاده از گواهینامه CISSP نسبت به گذراندن دوره آموزش عالی و امادمیک از این گواهینامه استفاده کنند .ایجاد این سیاست باعث شده است فرصت های جدیدی برای ایجاد نقش جدید ، که نیاز به مدرک کارشناسی ارشد دارند فراهم خواهد شود.این .نام گذاری دوره های جدید  در انگلیس و اروپا اعمال خواهد شد.

این اطلاعیه پس از به رسمیت شناختن شش گواهی (ISC) 2 گواهینامه واجد شرایط اعتبار دانشگاه ، توسط شورای خدمات مشاوره تحصیلی کالج آمریکا (ACE CREDIT®) شناخته شد.

NARIC انگلستان در جهت استانداردسازی دوره ها ، با مطالعه عمیق و مستقل برای ارزیابی استاندارد CISSP تصمیمی گیری را اتخاذ نمود.این مطالعه شامل بررسی مولفه ها و تجزیه و تحلیل مهارت های ارزیابی شده در طول آزمون تطبیقی رایانه  ها CAT در ازمون RQF بوده است .

براساس مطالعات انجام شده  صلاحیت گواهینامه  CISSP دانش و مهارت داوطلب را در مقایسه با استاندارد 7سطح  RQF ارزیابی می کند. دراین گزارش به این موضوع اشاره شده است که :گواهینامه  CISSP به مهارتهایی مانند حل مسئله سازمانی و تصمیم گیری و آگاهی و استفاده صحیح از استانداردهای صنعتی ، سیاست ها وارائه  بهترین روش ها پرداخته است .

دشینی نیومن ، مدیر عامل EMEA در (ISC) 2 ، در مقایسه گواهینامه CISSP و مدرک آکادمیک ارشد گفته است : “شناختن دوره های  CISSP در مقایسه با مدارك كارشناسی ارشد ، بیشتر بر ارزش آموزشی و عملیاتی گواهینامه در اروپا تأكید می كند.”و “همچنین از اعضای گروه خود خواسته است جهت پیشرفت های کاری و راههبردهای امنیت این دوره ها و اموزش ها را در برنامه کاری خود داشته باشند .در نتیجه ممکن است نقش های جدیدی نیز ایجاد شود .”

RQF دولت انگلستان برای کمک به تفکیک سطح تقاضا در مدارک مختلف بر اساس مقیاس هشت نمره ای ایجاد شده است. این موضوع می تواند به کارفرمایان کمک کند تا شرایط امنیت سایبری را در سراسر اروپا درک و و به درستی مقایسه کنند ،این تحقیق  به چارچوب صلاحیت های اروپا (EQF) که هشت سطح RQF اشاره دارد.

واحد بولتن و آگاهی رسانی سایبری آکادمی آموزش روزبه

اشتراک گذاری این مقاله