در پی تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش های امنیت خصوصا دوره های سنز ، تلاش شد برگزاری روز ششم آموزشهای رسمی سنز که تا کنون برگزار نشده بود در دستور کار آکادمی روزبه قرار گیرد .

در این راستا اولین مسابقه CTF با شرکت 14 نفر در تابستان سال 1399 برگزار شد . در این مسابقه جناب آقای محمد امین نصیری نفر اول شدند .

دومین دوره ازاین  مسابقات در پاییز سال 99 با شرکت  25 نفر برگزار و آقای احمدی دوم جناب تمری سوم و خانمها زمانی و سبزعلی مشترکا سوم شدند.