در پی تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش های امنیت خصوصا دوره های سنز ، تلاش شد برگزاری روز ششم آموزشهای رسمی سنز که تاکنون برگزار نشده بود در دستور کار آکادمی روزبه قرار گیرد.

در این راستا اولین مسابقه CTF با شرکت 14 نفر در تابستان سال 1399 برگزار شد . در این مسابقه جناب آقای محمد امین نصیری نفر اول شدند.

دومین دوره ازاین  مسابقات در پاییز سال 99 با شرکت  25 نفر برگزار و آقای احمدی دوم جناب تمری سوم و خانمها زمانی و سبزعلی مشترکا سوم شدند.