با نگاه به نیاز بازار و سازمانهای خاص ، پکیج های ویژه چون پکیج ویژه استخدامی برای تربیت نیروی متخصص امنیت برای SOC طراحی گردید که بسیار مورد استقبال قرار گرفت .

در این راستا پکیج های به روزرسانی امنیت برای دانشجویان سابق آکادمی جهت به روزرسانی دانش و همچنین کارمندان سازمانها در حال طراحی است .

از دیگر پکیج ها میتوان به پکیچ ویژه آزمونهای CISSP مدرک عالی امنیت و مدرک SSCP اشاره کرد که باعث شده است بالاترین آمار قبولی مدرک CISSP متعلق به آکادمی روزبه در کشور باشد.