بدافزار جدید Echobot

No comments

لیستی از برخی از دستگاه های مورد حمله اخیر. بدافزار جدید Echobot این آسیب پذیری ها را مورد هدف قرار می دهد:

1- Asustor NAS appliance (CVE-2018-11510)

2- ASUS Wireless-N300 ADSL Modem Router (CVE-2018-15887)

3- Belkin Wemo UPnP Remote Code Execution (CVE-2019-12780)

4- Blackbox (CVE-2019-3929)

5-Dell (Quest) KACE Command Injection (CVE-2018-11138)

6-Open Dreambox Command Injection (CVE-2017-14135)

7-Geutebruck Command Injection (CVE-2017-5173)

8- Hootoo HT-05 Remote Code Execution (CVE-2018-20841)

9-Netgear readyNAS Remote Command Execution (CVE-2017-18377)

10-NUUO NVRmini devices remote Command Execution (CVE-2018-14933)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
روزبه نوروزیبدافزار جدید Echobot

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *