2021 سپتامبر 01

ProxyToken: دورزدن احراز هویت در Microsoft Exchange

ProxyToken: دورزدن احراز هویت در Microsoft Exchange

در راستای موضوع آسیب­پذیری­های جدی که اخیرا در Microsoft Exchange Server منتشر شده است، در این مقاله یک آسیب پذیری جدیدی که ProxyToken  نامیده می­شود، ارائه شده است. این آسیب پذیری در مارس 2021 توسط محققی به نام Le XuanTuyen ...