2022 مارس 16

حملات سایبری به اوکراین: DDoS، Data wiper جدید، وب سایت های کلون شده و Cyclops Blink

حملات سایبری به اوکراین: DDoS، Data wiper جدید، وب سایت های کلون شده و Cyclops Blink

روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرده و همانطور که پیش بینی می شد، حملات در دنیای فیزیکی با حملات سایبری همراه بوده است: حملات DDoS علیه وب سایت های سازمان های دولتی اوکراین و بانک­ها راه اندازی شده ...