چرا آکادمی آموزش روزبه ؟

پس از احساس خلا آموزش برخی دوره های عالی امنیت و از سویی نیاز به ارتقای کیفیت آموزش امنیت در کشور آکادمی آموزش روزبه از سوی مهندس روزبه نوروزی در سال 95 پایه گذاری گردید. پس از تاسیس با جذب اساتید و تدوین متدولوژی خاص آموزشی توانست دانشجویانی به جامعه فنی کشور تحویل دهدکه قابلیت جذب در سازمانهای مختلف را داشتند . در پی گسترش فعالیت های آکادمی شرکت امن گستران روزبه در ادامه فعالیت چند ساله آموزش آکادمی آموزش روزبه با همیاری چندی از متخصصین و سرمایه گذاران دلسوز کشور تشکیل شده است تا بتواند فعالیت های این برند برتر آموزش فناوری و امنیت اطلاعات را گسترش بیشتری دهد . یکی از اهداف این آکادمی ارتقای سطح امنیت دفاعی کشور، با توجه به حجم بالای تهدیدات و خلاء نیروی متخصص و از سویی عدم عدالت آموزشی در کشور است . این موارد را به تحریم های اعمال شده بر کشور عزیزمان اضافه کنید که ما را بر آن داشته است با عزمی جزم در راه اعتلای امنیت اطلاعات در این مرز و بوم به اعتماد و توکل به پشتیبانی قادر متعال قدم برداریم .
آکادمی آموزش روزبه بر پایه سالها تجربه موسسان و خصوصا فرآیند کنترل کیفیت اختصاصی ، شرایطی فراهم کرده است تا آموزش کیفی برترین دوره های جهانی را علی رغم تحریم ها ، آنطور که شایسته است به هموطنان ارایه نماید .

ما در آکادمی روزبه به چه می اندیشیم؟

ما بر این ماور هستیم آموزش برترین راه گذر از شرایط سخت در کشور و حتی زندگی شخصی است . بر این باور هستیم آموزش های کیفی میتواند گره مشکلات کشور و سازمانهای کوچک و بزرگ کشور را باز کند .بر این باور هستیم سرمایه گذاری درست در آموزش ضامن موفقیت است و بر این باور هستیم با توجه به تغییرات سریع در حوزه امنیت اطلاعات ، ارایه آموزش های امنیت باید کاملا به رز بوده و از سویی از خود رایی در تدوین سرفصل ها تا حد امکان جلوگیری کرد.

  • تفکر خلاقانه در آموزش
  • انتخاب روش تدریس موثر
  • حفظ احترام استاد و پرداخت مناسب به او
  • ارزیابی مداوم دانشجویان
  • به روزبودن مستندات آموزشی
  • ارایه کامل سرفصل ها

با که شریک هستیم ؟

گروه آموزشی پژوهشی روزبه و انتشارات روزبه و شرکت تدبیرگران امن داده (تاد ) یاریگران ما در ارایه خدمات هستند

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
adminدرباره ما