آماده سازی در حد امتحان SANS GIAC

آماده سازی در حد امتحان SANS GIAC

آکادمی آموزش روزبه با توجه به سابقه کاری و اساتید حرفه ای و از همه مهمتر روش کنترل کیفی آموزشی که دارد میتواند برای شما توانمندی ای در حد قبولی در امتحانات GIAC  موسسه سنز را فراهم آورد .

موسسه سنز از پیشروان آموزش ساختارمند امنیت در کلیه گرایش ها است . با توجه به اینکه متریال ها و سرفصل های سنز برای گرایشهای مختلف امنیت از سایر وندور ها جامع تر بودند ، آکادمی روزبه تصمیم بر آن گرفت که با هدف ارایه کیفی این دوره ها و با تدوین روش تدریس مخصوص تحت برند دانشگاه سنز ایران دوره های این موسسه را در کشور ارایه کند . از اهم شاخصه های نحوه ارایه آکادمی روزبه عبارتند از :

  •  تهیه آخرین متریال و مستنداتی که به روزهستند . بعضا ممکن است متریال ها برای سال آخر نباشند اما بنا بر مقایسه انجام شده تغییراتی وجود نداشته است که مستند آخر تهیه شود
  • تدریس کل سرفصل : در این راستا آکادمی روزبه تاکید دارد صفحه به صفحه متریال سنز تدریس گردند و اساتید از تهیه هرگونه پاورپوینت منع شده اند
  •  انجام آزمایشگاه اصل: با توجه به اینکه سنز آزمایشگاه مخصوصی را برای دوره های خود روی USB  هایی تدارک دیده است آکادمی روزبه تمام این آزمایشات را برای دانشجویان فراهم میاورد.
  •  ارائه آزمایشاتی فراتر از آزمایشات درس برای افزایش احتمال قبولی کسانی که پاسپورت غیر ابران دارند (موسسه سنز ایران را تحریم کرده است )
  • تدوین روش تدریس خاص و ارزیابی دوره ای
  • پشتیبانی یک ماهه دانشجویان

شایان ذکر است تمامی دوره های آکادمی با نظارت و کنترل و ممیزی کیفی استاد روزبه بصورت ساختارمند انجام میگرددبه طوریکه ایشان کلیه دوره ها را ارزیابی مینمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.