آموزش های اختصاصی SOC

آموزش های اختصاصی SOC

10 سال از اولین سابقه کارشناسان و مدیران آکادمی روزبه در طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت میگذرد و در این مدت دو کتاب آرک سات و مقدمه ای بر SOC  و کتاب Splunk  یوزکیس هایش توسط آکادمی منتشر شده اند . تجربه گرانقدر اعضای آکادمی روزبه آنها را بر آن داشته است که در دو گروه بعنوان الف)دوره روشمند و ب) پکیج های فوری، حسب نیاز سازمانها ،نسبت به تربیت نیروی متخصص این حوزه که بسیار در ایران کمبود است اقدام نمایند. در این راستا برای دوره روشمند از دوره های استاندارد سنز نقشه راهی تهیه شده است که در زیر میبینید و برای دوره پکیج فشرده، با توجه به سابقه تجربی اساتید آکادمی خصوصا استاد روزبه ، نسبت به تدوین سرفصل ها اقدام شده است .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.