دوره 2 & 1 Splunk

دوره 2 & 1 Splunk

شرح دوره Splunk

هدف از این دوره اسپلانک مقدماتی 1  آشنایی کلی با نرم افزار اسپلانک و انواع معماری های قابل پیاده سازی و همچنین معرفی اجزای مختلف سامانه در معماری توزیع شده می باشد.
همچنین نحوه جستجو بر روی لاگ ها جهت ایجاد داشبورد و گزارش و هشدار آموزش داده می شود، تعریف انواع knowledge object ها و نرمالسازی لاگ ها در اسپلانک بحث می شود.
این دوره به شما می آموزد که چگونه در Splunk جستجو و پیمایش کنید ، از فیلدها استفاده کنید ، از داده های خود آماری بدست آورید ، گزارش ایجاد کنید ، داشبورد ، جستجو و هشدار در نرم افزار اسپلانک طراحی کند. نمونه‌های مبتنی بر سناریو و چالش های عملی ، شما را قادر می سازد جستجوها ، گزارشها و نمودارهای قدرتمند را ایجاد کنید. همچنین شما را با ویژگی های مجموعه داده Splunk و رابط Pivot آشنا می کند. در دوره آموزشی  اسپلانک مقدماتی 2 بر روی دستورات جستجو و گزارش و همچنین ایجاد اشیاء تمرکز دارد. مباحث عمده شامل استفاده از تبدیل دستورات و تجسم ،نتایج فیلتر و قالب بندی ، همبستگی رویدادها ، ایجاد اشیاء، استفاده از نام های مستعار و زمینه های محاسبه شده ، ایجاد برچسب ها و انواع رویدادها ، استفاده از ماکرو ، ایجاد اقدامات گردش کار و مدل های داده و عادی سازی داده ها با مدل رایج اطلاعات (CI).

 • Network+
 • LPIC 1

سر فصل دوره

 • کار با اسپلانک در سطح کاربر
 • آشنایی با فیلدها و دستورات ساده و ابتدایی، ایجاد lookup ، ایحاد گزارش های زمان بندی شده و هشدارها، مدیریت گزارشات و داشبورد ها
 • کار با اسپلانک در سطح کاربر Power
 • استفاده از دستورات transforming ، ایجاد و مدیریت knowledge object
 • ایحاد و مدیریت انواع فیلدها
 • ایحاد مدیریت تگ و نوع رویداد
 • ایحاد مدیریت مدل دیتا، ماکرو و گردش کار اشیاء
 • آشنایی با رابط Splunk
 • جستجوی اولیه
 • استفاده از زمینه ها در جستجوها
 • اصولی جستجو کنید
 • تبدیل دستورات
 • ایجاد گزارش و داشبورد
 • ایجاد و استفاده از جستجوها
 • گزارش های برنامه ریزی شده
 • تبدیل دستورات و شبیه سازی آن
 • فیلتر و قالب بندی
 • نتایج
 • ارتباط با وقایع
 • اشیاء دانش محور
 • زمینه ها (نام مستعارهای مزرعه ، استخراج میدانها ، فیلدهای محاسبه شده)
 • برچسب ها و انواع رویداد
 • ماکرو
 • اقدامات گردش کار
 • مدل های داده
 • مدل اطلاعات مشترک اسپلانک (CIM)

 

 • کارشناسان و مدیران حوزه امنیت
 • کاربران Splunk
 • کارشناسان Splunk در استقرارهای مقیاس بزرگ
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.