دوره 2 & 1 Splunk

دوره 2 & 1 Splunk

شرح دوره Splunk

هدف از این دوره اسپلانک مقدماتی 1  آشنایی کلی با نرم افزار اسپلانک و أنواع معماری های قابل پیاده سازی و همچنین معرفی اجزای مختلف سامانه در معماری توزیع شده می باشد.
همچنین نحوه جستجو بر روی لاگ ها جهت ایجاد داشبورد و گزارش و هشدار آموزش داده می شود، تعربف انواع knowledge object ها و نرمالسازی لاگ ها در اسپلانک بحث می شود.
دوران آکادمی دوره های تخصصی اسپلانک را با لابراتور حتی به صورت دسترسی از راه دور برگزار می کند. این دوره به شما می آموزد که چگونه در Splunk جستجو و پیمایش کنید ،
از فیلدها استفاده کنید ، از داده های خود آماری بدست آورید ، گزارش ایجاد کنید ، داشبورد ، جستجو و هشدار در نرم افزار اسپلانک طراحی کند. نمونه‌های مبتنی بر سناریو و چالش های عملی ، شما را قادر می سازد جستجوها ، گزارشها و نمودارهای قدرتمند را ایجاد کنید. همچنین شما را با ویژگی های مجموعه داده Splunk و رابط Pivot آشنا می کند. در دوره آموزشی  اسپلانک مقدماتی 2 بر روی دستورات جستجو و گزارش و همچنین ایجاد اشیاء تمرکز دارد. مباحث عمده شامل استفاده از تبدیل دستورات و تجسم ،نتایج فیلتر و قالب بندی ، همبستگی رویدادها ، ایجاد اشیاء ، استفاده از نام های مستعار و زمینه های محاسبه شده ، ایجاد برچسب ها و انواع رویدادها ، استفاده از ماکرو ، ایجاد اقدامات گردش کار و مدل های داده و عادی سازی داده ها با مدل رایج اطلاعات (CI)

 • +Network
 • LPIC 1

شر فصل دوره

 • کار با اسپلانک در سطح کاربر
 • آشنایی با فیبدها و دستورات ساده و ابتدایی، ایجاد lookup ، ایحاد گزارش های زمان بندی شده و هشدارها، مدیریت گزارشات و داشبورد ها
 • کار با اسپلانک در سطح کاربر Power
 • استفاده از دستورات transforming ، ایجاد و مدیریت knowledge object
 • ایحاد و مدیریت انواع فیلدها
 • ایحاد مدیریت تگ و نوع رویداد
 • ایحاد مدیریت مدل دیتا، ماکرو و گردش کار اشیا
 • آشنایی با رابط Splunk
 • جستجوی اولیه
 • استفاده از زمینه ها در جستجوها
 • اصول جستجو کنید
 • تبدیل دستورات
 • ایجاد گزارش و داشبورد
 • ایجاد و استفاده از جستجوها
 • گزارش های برنامه ریزی شده
 • تبدیل دستورات و شبیه سازی آن
 • فیلتر و قالب بندی
 • نتایج
 • ارتباط با وقایع
 • اشیاء دانش محور
 • زمینه ها (نام مستعارهای مزرعه ، استخراج میدانها ، فیلدهای محاسبه شده)
 • برچسب ها و انواع رویداد
 • ماکرو
 • اقدامات گردش کار
 • مدل های داده
 • مدل اطلاعات مشترک سپلانک (CIM)

 • کارشناسان و مدیران حوزه امنیت
 • کاربران Splunk
 • کارشناسان Splunk در استقرارهای مقیاس بزرگ
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.