دسته بندی پروژه ها SIEM

دوره 2 & 1 Splunk

دوره 2 & 1 Splunk

شرح دوره Splunk هدف از این دوره اسپلانک مقدماتی 1  آشنایی کلی با نرم افزار اسپلانک و انواع معماری های قابل پیاده سازی و همچنین معرفی اجزای مختلف سامانه در معماری توزیع شده می باشد.همچنین نحوه جستجو بر روی ...