برچسب های پروژه ها آموزش

آموزش های اختصاصی SOC

آموزش های اختصاصی SOC

10 سال از اولین سابقه کارشناسان و مدیران آکادمی روزبه در طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت میگذرد و در این مدت دو کتاب آرک سات و مقدمه ای بر SOC  و کتاب Splunk  یوزکیس هایش توسط آکادمی منتشر ...