برچسب های پروژه ها آکادمی روزبه

آموزش های اختصاصی SOC

آموزش های اختصاصی SOC

10 سال از اولین سابقه کارشناسان و مدیران آکادمی روزبه در طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت میگذرد و در این مدت 2 کتاب آرک سات و مقدمه ای بر SOC  و کتاب Splunk  یوزکیس هایش توسط آکادمی منتشر ...

آماده سازی در حد امتحان SANS GIAC

آماده سازی در حد امتحان SANS GIAC

آکادمی آموزش روزبه با توجه به سابقه کاری و اساتید حرفه ای و از همه مهمتر روش کنترل کیفی آموزشی که دارد میتواند برای شما توانمندی ای در حد قبولی در امتحانات GIAC  موسسه سنز را فراهم آورد .موسسه سنز ...