برچسب های پروژه ها ISACA

آزمونهای ISACA

آزمونهای ISACA

سازمان ISACA پنجاه سالگی خود را درحالی جشن میگیرد که توانسته است در حوزه های مختلفی از فناوری اطلاعات بانی پیشرفت و توسعه فریم ورک هایی گردد.از این دست فریم ورک ها میتوان به COBIT اشاره کرد که امروزه نقشی ...