برچسب های پروژه ها SIEM

دوره 2 & 1 Splunk

دوره 2 & 1 Splunk

شرح دوره Splunk هدف از این دوره اسپلانک مقدماتی 1  آشنایی کلی با نرم افزار اسپلانک و انواع معماری های قابل پیاده سازی و همچنین معرفی اجزای مختلف سامانه در معماری توزیع شده می باشد.همچنین نحوه جستجو بر روی ...

آموزش های اختصاصی SOC

آموزش های اختصاصی SOC

10 سال از اولین سابقه کارشناسان و مدیران آکادمی روزبه در طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت میگذرد و در این مدت دو کتاب آرک سات و مقدمه ای بر SOC  و کتاب Splunk  یوزکیس هایش توسط آکادمی منتشر ...