دوره SSCP

دوره (Systems Security Certified Practitioner) SSCP یکی از مدارک معتبر شرکت امنیتی 2(ISC) می باشد. توانایی پیاده سازی، نظارت و اداره زیرساخت فناوری اطلاعات با توجه به سیاست های امنیت اطلاعات و رویه هایی که محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری داده را ضمانت میکنند، از ویژگی های این دوره می باشد.

مدرک SSCPاستراتژی های امنیتی را به مدیران فناوری اطلاعات کسب و کارها می آموزد. SSCP توانایی های فنی متخصصان را برای به عهده گرفتن نیازهای عملیاتی امنیت و مسئولیت های متخصصان امنیتی نشان می دهد.

این دوره معادل دوره + Securityمی باشد. از مزایای خوب برای ایرانیان این می باشد که می توانند در آزمون ورودی این گواهی نامه بین المللی و با پاسپورت ایرانی شرکت کنند و اقدام به اخذ مدرک معتبر و بین المللی آن کنند.

 

این دوره به عنوان یک دوره امنیت اطلاعات از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه نما مورد پذیرش می باشد.

مخاطبین دوره

 • مهندس امنیت شبکه
 • مدیر سیستم
  تحلیلگر امنیت
  مهندس سیستم
  مشاور / متخصص امنیتی
  مدیر امنیتی
  تحلیلگر سیستم ها / شبکه
  مدیر پایگاه داده
  علاقه مندان به مقوله امنیت شبکه و اطلاعات