دوره SSCP

دوره(Systems Security Certified Practitioner) SSCP  یکی از مدارک معتبر شرکت امنیتی 2(ISC)  می باشد. توانایی پیاده سازی، نظارت و اداره زیرساخت فناوری اطلاعات با توجه به سیاست های امنیت اطلاعات و رویه هایی که محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری داده را ضمانت میکنند، از ویژگی های این دوره می باشد.

مدرک SSCP استراتژیهای امنیتی را به مدیران فناوری اطلاعات کسب و کارها می آموزد.SSCP توانایی های فنی متخصصان را برای به عهده گرفتن نیازهای عملیاتی امنیت و مسئولیت های متخصصان امنیتی نشان می دهد.

این دوره معادل دوره + Security می باشد. از مزایای خوب برای ایرانیان این می باشد که می توانند در آزمون ورودی این گواهی نامه بین المللی و با پاسپورت ایرانی شرکت کنند و اقدام به اخذ مدرک معتبر و بین المللی آن کنند.

این دوره به عنوان یک دوره امنیت اطلاعات از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه نما مورد پذیرش می باشد.

مخاطبین دوره

  • مهندس امنیت شبکه
  • مدیر سیستم
  • تحلیلگر امنیت
  • مهندس سیستم
  • مشاور / متخصص امنیتی
  • مدیر امنیتی
  • تحلیلگر سیستم ها / شبکه
  • مدیر پایگاه داده
  • علاقه مندان به مقوله امنیت شبکه و اطلاعات