دوره SSCP

دوره (Systems Security Certified Practitioner) SSCP یکی از مدارک معتبر شرکت امنیتی 2(ISC) می باشد. توانایی پیاده سازی، نظارت و اداره زیرساخت فناوری اطلاعات با توجه به سیاست های امنیت اطلاعات و رویه هایی که محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری داده را ضمانت میکنند، از ویژگی های این دوره می باشد.

مدرک SSCPاستراتژی های امنیتی را به مدیران فناوری اطلاعات کسب و کارها می آموزد. SSCP توانایی های فنی متخصصان را برای به عهده گرفتن نیازهای عملیاتی امنیت و مسئولیت های متخصصان امنیتی نشان می دهد.

این دوره معادل دوره + Securityمی باشد. از مزایای خوب برای ایرانیان این می باشد که می توانند در آزمون ورودی این گواهی نامه بین المللی و با پاسپورت ایرانی شرکت کنند و اقدام به اخذ مدرک معتبر و بین المللی آن کنند.

این دوره به عنوان یک دوره امنیت اطلاعات از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه نما مورد پذیرش می باشد.

مخاطبین دوره

مهندس امنیت شبکه

مدیر سیستم
تحلیلگر امنیت
مهندس سیستم
مشاور / متخصص امنیتی
مدیر امنیتی
تحلیلگر سیستم ها / شبکه
مدیر پایگاه داده
علاقه مندان به مقوله امنیت شبکه و اطلاعات